Doradztwo podatkowe

Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu decyzji zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, co skutkuje zachowaniem w pełni przejrzystej i kompleksowej sprawozdawczości podatkowej.

Weryfikujemy, opiniujemy i planujemy politykę podatkową w sposób zapewniający bezpieczeństwo fiskalne oraz prowadzący do osiągania zamierzonych celów. Doradzamy przy ocenie ryzyka podatkowego oferując rozwiązania, które minimalizują zagrożenia i umożliwiają klientowi pełne skupienie się na bieżącym funkcjonowaniu firmy.

Nasze wsparcie dotyczy:

  • weryfikacji i sporządzania deklaracji, sprawozdań finansowych oraz raportów
  • bieżącej aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
  • kontroli zgodności z obowiązującymi procedurami i regulacjami
  • identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka, konsekwencji, a także kosztów podatkowych
  • kontaktu z organami podatkowymi