Doradztwo prawne

Wspieramy przedsiębiorców w obszarach prawa istotnych dla funkcjonowania firmy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, przy zachowaniu najwyższych obowiązujących standardów. Skutecznie doradzamy, mediujemy i reprezentujemy naszych klientów.

Uważamy, że efektywna praktyka prawna powinna być oparta przede wszystkim na wiedzy, doświadczeniu i wynikającej z tego precyzyjnej identyfikacji potrzeb prawnych klientów. Nasz wykwalifikowany zespół prawników w swoich działaniach łączy idee i metodologię różnych dyscyplin, dzięki czemu usługi świadczone są skutecznie i kompleksowo.

Wspieramy przedsiębiorców w takich obszarach, jak:

  • obsługa postępowań rejestrowych
  • dokumentacja dotycząca prawa spółek handlowych (projekty uchwał, protokoły posiedzeń, sprawozdania etc.)
  • uczestnictwo w audytach prawnych
  • reprezentacja firmy w postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego