Optymalizacja podatkowa

Minimalizujemy obciążenia podatkowe i ograniczamy ryzyko finansowe z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta oraz przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Każdy przedsiębiorca ma prawo do tego, aby podejmować decyzje podatkowe jak najbardziej korzystne dla swojej firmy. Szczególnie w sytuacji, gdy złożony i nie do końca przejrzysty system podatkowy staje się barierą dla rozwoju przedsiębiorczości. Planujemy i wdrażamy działania w oparciu o tę zasadę, stosując się jednocześnie do obowiązujących przepisów prawnych. Jesteśmy po to, aby pomóc w minimalizacji obciążeń podatkowych. Planujemy i wdrażamy działania, które są w pełni legalne, wartościowe i optymalne dla firmy. Pozwalają one legalnie zredukować zobowiązania podatkowe, co przekłada się na poprawę wyniku finansowego.

Specjalizujemy się w zakresie:

  • planowania podatkowego – oferujemy rozwiązania optymalizacyjne dostosowane do konkretnych sytuacji biznesowych; na bieżąco monitorujemy i analizujemy obowiązujące przepisy prawne, tak, aby jak najlepiej wykorzystać je w działalności firmy;
  • zmniejszania ciężaru opodatkowania – robimy to w sposób legalny, wykorzystując możliwości, jakie dają ulgi, zwolnienia podatkowe, odliczenia oraz różnorodne formy prawne prowadzenia działalności etc.