Kapitał ludzki

Zwiększamy efektywność organizacji przy pomocy kapitału ludzkiego na dwa sposoby: poprzez doradztwo personalne najlepszych specjalistów z naszego zespołu oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników dla naszego klienta. Wspieramy zarówno projektowanie, jak i wdrażanie programów, które usprawnią funkcjonowanie całego obszaru HR.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa stoją przed dużymi wyzwaniami, związanymi z postępującymi procesami globalizacji, cyfryzacji oraz rozwojem nowych technologii. Radzenie sobie z nimi i – co za tym idzie – powodzenie większości działań zależy od zatrudnionych w nich osób. Pracownicy to jeden z najbardziej istotnych elementów, decydujący o wartości firmy, dlatego staramy się wzmacniać tę wartość m.in. poprzez ciągłe zwiększanie potencjału pracowników. Zapewniamy również innowacyjne narzędzia analityczne, szczegółowe badania oraz wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Nasze usługi w tym zakresie to:

  • transformacja zasobów ludzkich i praktyka zarządzania talentami (doradztwo rekrutacyjne, planowanie procesu rekrutacyjnego i zarządzanie nim, weryfikacja przesłanych aplikacji, spotkanie z kandydatami przy udziale klienta, pozyskiwanie odpowiednich pracowników, pomoc w kwestiach dotyczących redukcji personelu lub zmian strukturalnych)
  • badania i analizy dotyczące wskazanego obszaru na rynku pracy oraz potencjału kapitału ludzkiego w danej firmie
  • szkolenia HR
  • zapewnienie narzędzi zwiększających zaangażowanie pracowników
  • IT contracting – dostarczanie usług z sektora IT przy pomocy zewnętrznych specjalistów: tworzenie nowych środowisk oraz platform przeznaczonych do zarządzania aplikacjami, hurtownie danych, systemy CRM, platformy typu Business Intelligence, ERP, audyty bezpieczeństwa
  • programy stażowe
  • marketing rekrutacyjny (employer branding) – wykorzystanie nowoczesnych metod poszukiwania najlepszych pracowników przy jednoczesnym wzmacnianiu wizerunku firmy